Kineziologie Gruza

Historie


Kineziologie, metoda One Brain (Jednotný mozek) je odvozena od ideálního fungování jednotného mozku, kdy pravá a levá hemisféra mezi sebou harmonicky spolupracují. Metoda vznikla v šedesátých letech v USA, kde je velmi rozšířena. U nás počátkem devadesátých let prostřednictvím Američanky Carol Ann Hontz se začala používat. Lektor Mgr. Gruza je absolvent jejich kurzů.

Mezi odbornou veřejností je kineziologie často hodnocena jako metoda 21. století.
© 2023 Grant