Kineziologie Gruza

O metodě


Kineziologie je moderní metoda, která:

Zlepšuje • učení (čtení, psaní, počítání,…)
  • komunikaci mezi lidmi
 
Pomáhá • zklidnit hyperaktivní děti
  • při psychosomatických poruchách
  • členům rodiny ke vzájemnému pochopení a toleranci
  • při mozkových dysfunkcích
 
Odstraňuje • stres v současnosti
  • pracovní přepětí
  • stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání a dospělosti
  • fobii a strach
  • koktání
  • příčiny skoliózy
  • příčiny pomočování
 
Zbavuje • člověka vnitřních zábran k sobě a jiným
 
Vede • k pochopení vlastních přirozených dispozic
  • k rozvoji harmonického stylu života
  • ke zlepšení zdravotního stavu

Metoda nikdy nemůže uškodit klientovi.
© 2024 Grant