Kineziologie Gruza

Přehled kurzů

1. NÁSTROJE METODY (2 dny)
• V rámci prvního kurzu se naučíte jak testovat tři druhy svalů, jak udělat věkovou regresi (při plném vědomí, bez použití hypnózy), jak používat Barometr chování.Zvládnete odblokování emotivního stresu.

2. JEDNOTNÝ MOZEK - základní kurz (3 dny)
• Tento kurz je zaměřen hlavně na odstranění problémů souvisejících s učením (čtení, psaní, matematika...). Naučíte se techniky identifikace pěti druhů energetických bloků.

3. KÓDY TĚLA (4 dny)
• V tomto kurzu začínáte pracovat s rysy obličeje a charakteristickými znaky těla. Prostřednictvím těchto znalostí jste schopni lépe chápat své chování, jakož i chování lidí kolem vás.

4. JEDNOTNÝ MOZEK - pro pokročilé (4 dny)
• Podrobněji se věnuje emocionálním příčinám dyslexie a zahrnuje další techniky odstranění energetických bloků. Důraz se klade na využívání Barometru chování, který pomůže tomu, aby došlo k uvědomění na všech úrovních - vědomé, podvědomé i tělesné.

5. HLASITĚJŠÍ NEŽ SLOVA (4 dny)
• Rozšíření pojmu Kódy těla a práce s dalšími 40-ti strukturami. Jejich využití při práci s klienty, ve vztahových vazbách k přátelům a příbuzným, je obsahem tohoto kurzu.

6. STRUKTURÁLNÍ NEUROLOGIE (4 dny)
• Spojení a rozšíření předešlých základů. Soustřeďuje se na 15 způsobů chování při bolesti (každý problém má svůj specifický projev chování při bolesti), na odblokování fobie, různých typů závislostí a posedlostí.

7. VZTAHY V OHROŽENÍ (4 dny)
• Na tomto kurzu využijete všechny techniky ONE BRAIN na identifikaci a odblokování nesprávného emocionálního chápání, které ničí naše vztahy s rodiči, dětmi a přáteli.

8. SVALOVÉ OKRUHY, BOLEST a POROZUMĚNÍ (4 dny)
• V tomto kurzu se seznámíte s jedinečným pojímáním "energetických obvodů těla" (založeném na více než 50 svalech), se speciální technikou na odblokování stresů spojených s nehodami.

9. DĚTSTVÍ, SEXUALITA A STÁRNUTÍ (4 dny)
• Po dobu kurzu budete systematicky identifikovat a odstraňovat destruktivní modely chování, pocházející z raného dětství, které omezují vaše uvědomění a možnost volby v dospělosti.

10. DOSPÍVÁNÍ, ZRALOST a LÁSKA (4 dny)
• Na kurzu se pracuje na všech stresorech, souvisejících s dospíváním se stavem zralosti. Odblokování těchto stresorů vám umožní přijímat lidi bez ohledu na jejich věk a nabídne vám možnost projevit a procítit ve vašich vztazích bezvýhradnou lásku.

11. ŠKOLENÍ FACILITÁTORÚ (4 dny)
• Náplní kurzu je příprava facilitátorů na vedení přednášek a kurzů, jakož i na práci s klienty. Odblokovávají se problémy spojené s přednášením, s prací se skupinou i s jednotlivci.

12. VINA, CHAMTIVOST A BÚH (4 dny)
• Kurz je věnován odhalování pocitů viny a jejich odblokování, uvolnění strachu a stresu spojeného s představou trestajícího boha a odblokování chamtivosti.

© 2024 Grant