Kineziologie Gruza

Reiki

Masáž pomocí energie Reiki není klasickou masáží. Jde o působení energií Reiki na energetická centra člověka – na čakry, energetické dráhy apod. Japonský výraz Reiki je složen ze dvou slov - Rei (životodárný, vesmírný, všepronikající) a Ki (energie, síla).

Základem je působení na čakry, odstranění bloků, které brání jejich správné funkci a jejich vyladění. Cílem zákroku je doručit tělu životadárnou univerzální energii Reiki a povzbudit organismus k samoléčbě a spontánní regeneraci. Přestože jsou někteří lidé velmi skeptičtí, je prokázáno, že regenerační schopnost lidského organismu je téměř zázračná, jen je zapotřebí mu dodat správné impulsy. Reiki je nasávána příjemcem a proudí vždy tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Když je jí dostatek, přestane proudit a po zabudování do energetického systému člověka navodí stav harmonie.

Reiki působí nejen na důsledek, ale též na příčinu, která problém či nemoc vyvolala. Pracuje celostně - tedy na všech úrovních člověka - na úrovni fyzické, emocionální, mentální, duchovní… Reiki obecně podporuje život, posiluje zdraví, zlepšuje komunikaci, harmonizuje partnerské vztahy, pomáhá nalézt ztracenou radost ze života a smysl života, všestranně a harmonicky rozvíjí osobnost člověka. Účinky Reiki masáže na uvolnění vnitřního napětí, stresu z práce nebo nadmíry povinností a celkové psychické osvěžení jsou okamžité.
© 2023 Grant